Görevler ;

 • işin amaçları,
 • gün içinde yapılacak görevler,
 • haftalık, aylık iş planı,
 • olağanüstü durum planları,
 • iş yapılış biçimi.

Sorumluk ;

 • işin gereği verilmesi gereken sorumluluklar,
 • gerekli ast sayısı
 • ast ünvan yapısı
 • kullanılan bilginin türü, önemi, güvenliği
 • karar verme yetki genişliği

Gerekli Ekipmanlar ;

 • makineler için gerekli uzmanlık düzeyi,
 • makine ve ekipman çeşidi ve nasıl kullanılacağı.

Kontrol ;

 • talimatlar ve kimler talimat verecek,
 • denetleme nasıl yapılacak,
 • yönetmelik ve prosedürler,
 • üste danışılacak konular

Standartlar, fiziki ve iş çevresi ;

 • çıktı, kalite, zamanlama standartları
 • oturarak, ayakta ve konuşarak geçen zaman
 • fiziksel güç düzeyi
 • fazla mesai
 • sıkıntı yaratan faktörler

Organizasyon ve diğerleri ile işkiler ;

 • organizasyon dışındakiler ile ilişki
 • organizasyon içi ile ilişki
 • temaz halinde ilişki
 • meslektaş ile ilişki
 • amir ve ast ile ilişki
 • denetim ile ilişki

Eğitim ;

 • kurslar
 • lisans
 • deneyim
 • konuşma, teknik ve düşünce seviyesi
 • karakteristik özellikler