Asgari süreli iş sözleşmesi en basit anlamda çalışana belli bir süre çalıştırma garantisi olarak adlandırılabilir. sözleşme bitiminde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile aynı sözleşme olmasından dolayı sözleşme devam eder.

Ancak asgari süre devam ederken iş veren işçiyi çıkarırsa bakiye süreyi tazminat olarak ödemek zorundadır. sözleşme bitiminde ise iş veren sözleşmeyi bitirirse bu geçerli nedenle fesih olur.