Personel değişim oranının önceden bilinmesi, personel bütçesi hazırlanması açısından hayati önemlidir. daha önceki yazılarda da açıkladığım gibi bir personelin bulunması zaman alan bir […]
İş gücü kaynağını planlayabilmek için ilk yapılması gereken şey şirketin genel durumunun analiz edilmesidir. bu analiz hem departman bazlı, hemde şirketin genelini kapsayacak […]
İnsan kaynakaları analiz yöntemlerinden ilki Organizasyon şeması çizimi olacaktır. çizimi yaparken; iş tanımlarının kullanılması yatay pozisyonların aynı çizgide olması, bakıldığında kimin  kime bağlı […]
İnsan Kaynakları Planlamasının en önemli aşamalarından biri olan analiz yöntemlerinden bazılarını sizlerle paylaşacağım. bu çalışmada oluşabilecek hatalardan mesul olmadığımı özellikle bildirmek isterim. çalışma […]
İKP süreç aşamalarından önce sorumluluk konusuna değinmek istiyorum. Bu sürecin İK Yöneticilerinin sorumlu olduğuna dair yanlış bir düşünce bulunmaktadır. İKP şirketin stratejik planlarına […]
İnsan kaynakları planlaması (ikp) uygun sayıda, uygun nitelikli personeli, uygun zaman ve yerde bulundurma amacı ile yapılmaktadır. ikp planlamasının başarılı bir şekilde yapılabilmesi […]
Günümüz dünyasında rekabetin bukadar yüksek olduğu bir ortamda ikp hayati önem taşımaktadır. Tüm şirketler formel veya informel olarak bu planlamayı mutlak surette yapmaktadır. […]
Şirketlerin bazıları işlerin daha basit bir şekilde yapılmasını istemesine karşın bazı firmalar ise uzmanlığa dayalı bir sistem kurmak isteyebilir.   Bu hedeflere ulaşmak […]
Analizler ile elde edilen bilgilerin açık ve net anlatılır bir biçimde kağıda geçirilmesi olarak özetlenebilir. iş tanımına bakıldığı zaman açık ve net bir […]
İş analiz yöntemleri belirlendikten sonra bu süreci yürütecek kişilerin seçimi, eğitimi ve denetimi konularında neler yapılacağı belirlenmelidir. Analizcilerin Seçimi; sürecin en önemli aşamasını […]