bir işçinin hastalığının bulaşıcı veya iş ile bağdaşmayan bir hastalık olması durumunda kıdem tazminatını alması söz konusudur. örnek olarak şizofren hastalığı bulaşıcı değildir, […]
işçinin deprem, yangın vs. gibi sebeplerden dolayı işe bir hafta ve üzeri gelememesi durumunda sözleşmesi bildirimsiz olarak fes edilebilir. Ancak işçinin varsa kıdem […]
ikale yani iki tarafın anlaşması ve işçinin makul yararı olması sebebi ile ikale sonrası işçi iş güvencesi taçminatı ve işsizlik ödeneği alamaz.
iş akışını etkiliyen bir durum söz konusu değil ise fesih nedeni sayılmaz.
öncelik ile çalışanın savunması alınmalı ve performans düzelmesi için süre tanınmalı. performans değerlendirme yapılıyorsa bu değerlendirme mutlaka objektif ve ölçülebilir verilere dayanmalıdır. subjektif […]
işçiye ihtar verirken savunma almak gerekli değildir. savunma alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz.     Geçerli neden ile fesihte savunma almak mecburimidir?  
işçi verimsizlik yada davranış gibi bir sebep ile işten çıkartılıyor ve bildirim yazılı yapılıyor ise iddaalara karşı savunma hakkı verilmek zorundadır. ancak haklı […]
kısa bir özet ile anlatırsak, iş ilişkisi çekilmez hale gelmiş ve güven sarsılmış ise haklı neden ile derhal fesih hakkı doğar, ancak iş […]
Asgari süreli iş sözleşmesi en basit anlamda çalışana belli bir süre çalıştırma garantisi olarak adlandırılabilir. sözleşme bitiminde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile aynı […]
izinli dönemde kişinin alkol veya uyuşturucu madde kullanması haklı neden ile işten çıkartılmasına sebep değildir. velev ki kişi şoför olarak dahi çalışan bir […]