İşletmenin iç kaynaklarının personel talebine karşılık verememesi yada yeni yatırım, büyüme, kuruluş aşamaları gibi sebepler ile dış kaynak personel alımı yoluna gidilebilir.

dış personel alımında ayrıca;

  • şirketin yapısında değişikliğe gidilmesi,
  • kalitesinin arttırılması veya düşük ihtimallede olsa kalitenin düşürülmesi,
  • iş gücü arzının bol olduğu zamanlarda pahalı iş gücü yerine daha uygun maliyetli iş gücüne geçişin sağlanması,
  • bölüm içinde rekabetin sağlanması amaçları da güdülebilir.

bu amaçlar doğrultusunda yapılacak alımlar ile ilgili aşağıda anlatacağım yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz.

  1. Duyuru başka bir değiş ile İlan Çıkma :

eskiden genellikle dergi, gazete ve ilgili mecmualarda verilen ilanlar ile yapılan personel arayışı günümüzde yerini belirli internet siteleri üzerinden yapılan ilanlara bırakmıştır. bu aşamada iki ilen çeşidinden birini seçmemiz gerekli.

  • kapalı ilan.. bu ilan türünde çok fazla detay verilmeden şirketimizin şu pozisyonda elemana ihtiyacı vardır tarzında basit bir ilan verilir ki bu ilan türü günümüzde artık neredeyse hiç kullanılmamaktadır.
  • açık ilan.. bu ilan tarzında iş için gereken nitelikler, istenen belgeler, verilecek maaş, yan imkanlar, ödül vs. gibi bilgiler açıkça belirtilir ve işin içeriği detaylıca anlatılır. özellikle nitelikli personel yada daha kademeli ünvanlar için şirketin cazip hale getirilmesi için şirketin durumu, seviyesi vs. gibi konularda da bilgiler verilerek pozisyon cazip hale getirilmeye çalışılır. günümüzde en çok kullanılan çeşit olup şirketler daha güzel ilan verebilmek için birbirleri ile yarışır hale gelmiş durumdadırlar.

2. Doğrudan yapılan Başvurular :

Beyaz yaka personel için genelde şirket web sayfası aracılığı ile, mavi yaka personel için ise genel olarak şirket girişine bizzat gelen personel tarafından şirketin belirlediği formattaki iş müracat formu ( cv ) nin doldurulması ile toplanan başvuru tarzıdır. bu başvurular şirket cv havuzunu oluşturur ve ihtiyaç halinde bu havuz kullanılarak hızlı ve maliyetsiz bir kaynak şirketin hizmetinde olmuş olur.

3. aracı firmalar ( Headhunter ) :

işe alımlarda genelde işe göre adam değil de adama göre iş verilmesi, kartvizit ile işe alım yapılması gibi açık bir değiş ile torpil ile adam alınmasına yönelik baskılar başta olmak üzere, yeterli personel arzının olmadığı yada şirket ik personelin zaman veya tecrübe açısından yetersiz kalması durumunda işe alımlarda aracı firmalar kullanılmaktadır.

bu firmalar aracılığı ile istenen personelin tarafsız bir göz ile değerlendirilmesi, alım baskısının ortadan kalkması gibi sebepler ile günümüzde özellikle büyük şirketlerde sıklıkla tercih edilen bir usuldür.

4. İşkur : 

daha çok mavi yaka veya giriş seviyesi personel için tercih edilen bir uygulama olup, özellikle mavi yaka personel alımı için şirketlerin sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir.

5. Eğitim ve Mesleki Kuruluşlar,

6. Özürlü ve Eski hükümlü çalıştırma zorunlulukları,

7. Sendikalar,

8. Taşeron firma,

9. Mevcut personel önerisi gibi bir çok dış kaynak kullanım imkanı bulunmaktadır.

Çalışan Bulma Yöntemleri – İç Kaynaklar