Çalışan bulma yöntemlerinden ilki olarak aklımıza iç kaynaklar gelmelidir. Bu yöntemin bir çok avantajı olmakla birlikte başlıcaları olarak,

  • yapılan norm kadro, personel değerlendirme, eğitim vs. gibi ik çalışmalarına inanç yükselir,
  • çalışanların şirket bağlılıkları artar,
  • boş kadrolara geçiş imkanının olması personelin çalışma azmini ve hırsını arttırır,
  • ilan vs. bir çok maliyetten kurtululur,
  • yeni gelen personelin uyum riski ortadan kalkar,
  • süreç çok hızlı bir şekilde ilerler
  • geleceğin yöneticisi olarak yetiştirilecek kişilerin tecrübeleri arttırılır.

gördüğünüz gibi iç kaynak kullanımı son derece önemli bir husustur. Peki bu kaynaklar nelerdir ?

  1. İç Transfer ( Yatay Geçiş ) :

Şirket içinde çalışanların departmanlar arasında geçiş yapması şeklinde özetlenebilir. bunun için öncelik ile kişilerin yetkinliklerinin incelenmiş olması, iç transferi uygunluklarının tespit edilmiş olması gereklidir. örnek olarak muhasebe biriminde çalışan birisinin iç denetim departmanına transferi, hatta satış birimine transfer olması olarak gösterebiliriz.

2. Yükselme ( Terfi ) :

çalışan personelin bir üst pozisyona yükseltilmesi ile yapılan çalışan bulma yöntemidir. Bu yöntem şirket içinde motivasyonu, çalışma azmini üst düzeye çıkaracağı için son derece heyecan verici bir yöntem olmak ile birlikte, hakkaniyetli yapılmaması halinde çok büyük sorunları da beraberinde getirebilir. bunun için şirketin kariyer planlarını yapması, eğitimlerini buna göre düzenlemesi, performans değerlemelerini doğru bir şekilde yapmış olması gerekmektedir. terfi iki esas ile yapılmaktadır.

  • kıdem durumuna göre terfi : bu sistem biraz demode bir sistem olup, şirkete yarardan çok zarar getirebilir. çünkü kişiler nasıl olsa zamanı gelince şu kıdeme çıkacağım diye düşünerek tembel bir şekilde sıralarını bekleyebilir veya nasıl olsa bana sıra gelmez diyerek şirketten ayrılabilirler. bu terfi seçimini ancak eşitlerin arasında tercih etmek gerektiği durumlarda yapmanızı öneririm.
  • performansa göre terfi : burada kişinin performansı, çalışması, gelişimi, performans notları vs. birçok değer göz önüne alınarak terfi kararı verilir. bu sistem çok daha adateltli bir sistem olmasına karşın, kişinin çalışkan vs. olması illa terfi edeceği manasına gelmediği unutulmamalıdır. sadece personel kaçmasın diye çalışkan kişi terfi ettirilmemelidir. çünkü çalışkan birisi olması onun yöneticilik vasfı taşıdığı manasını taşımamaktadır. böyle personelin kaçmaması için gerekenleri de ayrıca anlatacağım.