Analizler ile elde edilen bilgilerin açık ve net anlatılır bir biçimde kağıda geçirilmesi olarak özetlenebilir. iş tanımına bakıldığı zaman açık ve net bir […]
İş analiz yöntemleri belirlendikten sonra bu süreci yürütecek kişilerin seçimi, eğitimi ve denetimi konularında neler yapılacağı belirlenmelidir. Analizcilerin Seçimi; sürecin en önemli aşamasını […]
Kullanacak yöntemlerden birinin diğerinden iyi olduğu söylenemez. Şirketin yapısına ve değerlendirmeyi yapacak kişinin tecrübesine göre aşağıda belirttiğim yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz.   Görüşme; […]
Görevler ; işin amaçları, gün içinde yapılacak görevler, haftalık, aylık iş planı, olağanüstü durum planları, iş yapılış biçimi. Sorumluk ; işin gereği verilmesi […]
İş analizi işin kendisini inceler. İş görenin yaptığı işin adım adım ve detaylı bir şekilde analiz edilerek incelenmesi işlemidir. İş analizi işin niteliği, […]
İşin özü, yapılış biçimi, gerektirdiği çaba, yetenek, çalışma koşulları v e sorumluluk ile ilgili bilgi toplamak amacı hakkında tam ve doğru bilgi elde […]