altı aya kadar ücretsiz izin verilir hükmü bir emir içerir. dolayısı ile izin istenmesi halinde işveren izin vermek zorundadır. izin vermez ise işçi […]
işçinin kullandığı izin makul ölçüyü aştığı takdirde aşan kısım tazminat hesabına dahil edilmez. burada makül süre kıdeme göre yapılacak hesap ile bulunacaktır. ihbar […]
kadın işçi, resmi evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde nedenini açık olarak işverene bildirmek şartı ile işten ayrılabilir ve kıdem tazminatını alabilir. bu […]
emekli olurken tazminatlarını almış olsa dahi, daha sonraki çalışmaları ( bu durumda emeklilik başlangıcı 0 olarak kabul edilir ) kıdem ve ihbar tazminatı […]
işçinin sözleşmesinde asgari ücrete yapılan zam oranından daha aşağı zam yapılamaz ibaresi yok ise yapılan zam oranından dolayı işçi haklı nedenle fesih yapamaz.
işçinin ücretinin eksik yatırılması işçinin bu maaşı kabul ettiği manasına gelmemektedir. işçinin maaşı diğer çalışanlar ile kıyaslanarak yada şahitler ile gerçek hali ispatlanabilir. […]
işçi raporunu şirkete bildirmez, sgk kurumundan ödenek alır ve aynı zamanda şirkettende maaş alır ise, işverene haklı neden ile fesih hakkı verir. ayrıca […]
işverenin başka bir çalışanının işçiye hakaret etmesi o kişinin haklı neden ile fesih yapmasına engeldir. Ancak işveren bu olayın tekrarlanmaması için gerekli önlemleri […]
işçi kendisine yapılan hakaret sebebi ile bildirimsiz fesihte bulunarak işten ayrılabilir ve varsa kıdem tazminatını alabilir. ayrıca yapılan hakaretten dolayı şirketten manevi tazminatta […]
bir işçinin hastalığının bulaşıcı veya iş ile bağdaşmayan bir hastalık olması durumunda kıdem tazminatını alması söz konusudur. örnek olarak şizofren hastalığı bulaşıcı değildir, […]