iş sözleşmesinde nakil serbestliği var ise tek taraflı fesih hakkı yoktur. Ancak yapılan nakil makul bir mesafe içinde değil ise mesela 40 km […]
ücretsiz izin sözleşmede esaslı değişiklik yapılması demektedir. bundan dolayı yapılacak değişiklik esaslı değişiklik hükümlerine tabidir. en basit açıklama ile karşılıklı rıza gerektiren bir […]
kişinin kişilik haklarına, emredici kurallara, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı olmamak şartı ile yönetim hakkı kapsamında değişiklikleryapılabilir. işçinin çalıştıralacağı yer ile ilgili iş […]
Verilen miktarda bir azalma olmaması halinde işçiden yazılı onay almaksızın yapabilir. bu durum işverenin yönetim hakkına girmektedir.