işçi verimsizlik yada davranış gibi bir sebep ile işten çıkartılıyor ve bildirim yazılı yapılıyor ise iddaalara karşı savunma hakkı verilmek zorundadır. ancak haklı neden olup 25/2 uyarınca işten çıkarma söz konusu ise bu geçerli değildir.

işçinin daha önce ihtar verilmiş olması ve kendisinden yazılı savunma alınmış olması savunma alınması şartını geçersiz kılmaz. hatta savunma yapılacak zaman, yer, gün kendisine yazılı olarak bildirilmeli, eğer elden bildirim yapılamıyor ise noterden veya adrese iadeli taahhütlü bir şekilde bildirim yapılmalıdır.

burada kendisinin belirtilen zamanda savunma yapmaya gelmemesi halinde savunma hakkından vaz geçtiği kendisine belirtilmelidir. bu şartlar yerine getirilmeden yapılacak bir fesih geçersiz fesih olacaktır.

 

İnsan Kaynakları Analiz Yöntemleri – Visio