işçinin ücretinin eksik yatırılması işçinin bu maaşı kabul ettiği manasına gelmemektedir. işçinin maaşı diğer çalışanlar ile kıyaslanarak yada şahitler ile gerçek hali ispatlanabilir. Bu istapttan sonra kıdem vs. hesaplamalar bu tutara göre yapılır. Ayrıca sgk olmadan çalıştırılan işçi haklı sebep ile fesih hakkını kullanabilir.