kısa bir özet ile anlatırsak, iş ilişkisi çekilmez hale gelmiş ve güven sarsılmış ise haklı neden ile derhal fesih hakkı doğar, ancak iş ilişkisi çeklmez hale gelmemesine karşın iş akışını bozacak haldeyse, bu durumda geçerli neden ile iş aktinin sözleşmesi gerçekleştirile bilir.

 

her halükarda ispat hükümlülüğü iş verene aittir.

 

 

Haklı neden ile Geçerli neden arasındaki fark nedir ve ispat kime aittir ?