Ücret eki niteliğinde olan ödeme tüm işçilere yapılır, kişi, ünvan, görev vs ayrımı yapılamaz.

ikramiye kazanımı için dönem sonu beklemeden ayrılan kişiler çalıştığı kasmın tutarını talep edebilir.

ikramiye tek taraflı olarak kaldırılamaz, azaltılamaz ancak ikramiye karşılıklı anlaşma ile kaldırılabilir. Budurum ise geçmişe yönelik etki etmez.

işe iade davalarında ödenecek tutara ikramiye payıda eklenir.

ikramiye ödeme ispat yükü işverene aittir.