İnsan kaynakaları analiz yöntemlerinden ilki Organizasyon şeması çizimi olacaktır.

çizimi yaparken;

  • iş tanımlarının kullanılması
  • yatay pozisyonların aynı çizgide olması,
  • bakıldığında kimin  kime bağlı olduğunun hiç bir şüphe olmadan anlaşılması,

son derece önemli olup, bu aşamada mümkün olduğunca sadeleştirme yapılması tavsiye edilir.

çizim için benim önerim visio programı olup, bu mümkün olduğunca sade çizim tavsiye edilir. programın tüm özelliklerini kullanmak için çok fazla süsleme yapmayın. başka programlar içinde aynı şey geçerli. maksat bakıldığında kolayca anlaşılır olması. çok süslü olması değil. bunu unutmayın.

bir önemli tavsiye de seviyeye göre bölümler oluşturulması olup. bu bölümler içinde o bölüme ait tüm çizimlerin yerleştirilmesi, dışarıya taşırılmamasıdır.