İnsan kaynakları planlaması (ikp) uygun sayıda, uygun nitelikli personeli, uygun zaman ve yerde bulundurma amacı ile yapılmaktadır.

ikp planlamasının başarılı bir şekilde yapılabilmesi için mevcut durumun doğru analiz edilmesi, geçmiş verilerin incelenmesi, gelecek planlarının etüd edilmesi ve stratejik yönetimin ayrılmaz ve en önemli adımlarından biri olarak kubul edilmesi gerekmektedir.

doğru planlama şirketin kaderini direkt etkileyecek en önemli adım olduğu unutulmamalıdır. Yatırım ve gelecek plnlaması tabiki önemlidir ancak tüm bu yatırımı yönetecek, makineleri kullanacak olan insandır.

İnsan Kaynakları Planlamasının başlıca sebepleri olarak şunları sayabiliriz:

 • şirket içi değişiklikler
 • iş gücü maliyet artışı
 • eğitim ve gelişim
 • boş kadro doldurma arzusu
 • teknolojik gelişim
 • nitelikli iş gücü kıtlığı
 • iş gücü envanteri çıkarma isteği
 • yatırım çalışması analizi
 • otomasyon sonucu oluşan değişiklikle
 • yasal ve politik gelişmeler
 • küresel düzen değişiklikleri
 • eğitsel programlar uygulama isteği
 • ücret ve norm kadro çalışma isteği
 • şirket içi iyileştirme ve geliştirme istekleri