Günümüz dünyasında rekabetin bukadar yüksek olduğu bir ortamda ikp hayati önem taşımaktadır. Tüm şirketler formel veya informel olarak bu planlamayı mutlak surette yapmaktadır.

Ancak bir çok şirkette bu planlama bir üretim planlaması, yatırım planlaması gibi detaylı, özenli ve palanlı yapıldığı  söylenemez. Malesef ki kıt kaynak olan ve git gide de bulunması zorlaşan insan kaynağının düzgün planlanmaması bir çok şirketin geleceğini etkilemektedir. Dünya’da olduğu gibi köklü şirketlerin oluşmasının önündeki en büyük engellerden biri planlama yapılmamasıdır ki daha bir çok işletmemiz malesef bu konuda yeterli bilinç düzeyine ulaşamamıştır.

konumuza dönersek;

Doğru planlama dört aşamadan oluşur;

  • insan kaynaklarının sistematik bir şekilde analiz edilmesi
  • işletmenin içinde bulunduğu ortam, imkanlar ve zorlukları ile ik taleplerinin dengelenmesi,
  • ik ihtiyaç ve arz dengesinin tahmini
  • şirket ik politikalarına uygun eylen planlarının uygulanması.