İKP süreç aşamalarından önce sorumluluk konusuna değinmek istiyorum. Bu sürecin İK Yöneticilerinin sorumlu olduğuna dair yanlış bir düşünce bulunmaktadır. İKP şirketin stratejik planlarına uygun geliştirilen bir planlamadır. bunu şirketin üst yönetimi ortaya koyar. bu stratejik planlara uygun bölüm yöneticileri insiyatif alır ve taleplerini bildirir. dolayısı ile sürecin ilk sorumlusu üst yönetim sonra bu süreci yönetecek olan İK ve talepte bulunup planlama yapacak bölüm yöneticileri müteselsilen sorumlu olacaktır.

süreci planlama aşamaları çok dinamik bir yapıya sahiptir şirketten şirkete farklılık göstermektedir ancak genel kabul görmüş bazı başlıkları şu şekilde listeleyebiliriz.

 • Dışsal faktörler;
  • Çevresel belirsizlik:
   • işletmenin içinde bulunduğu ortamda meydana gelen değişiklikleri bu kapsamda inceleyebiliriz. daha rahat anlaşılması için örnekler ile belirtirsek:
    • teknolojik gelişmeler
    • yeni pazarlar
    • pandemi
    • seçim
    • yasal düzenlemeler
    • iş gücü arzındaki değişiklikler
    • vergi politika değişiklikler
    • siyasal sorunlar
    • küseresel politikalar
    • savaşlar
  • Rekabet koşulları:
   • işletmenin içinde bulunduğu ortamdaki meydana gelen rekabet koşullarında meydna gelen değişikliklerdir. İKP nin en etkili olduğu ve avantaj sağladığı işletmenin kaderini etkilediği esas noktada bu alanda görülebilir. örnek ile anlatmak gerekir ise:
    • kalite anlayışı değişikliği
    • fiyat farklılıkları
    • rakiplerin durumları
    • yeni rakipler
    • hız ve hizmet
    • kalite
    • yetişmiş insan gücü
    • kaliteli hizmet
  • Teknolojik gelişmeler:
   • teknoloji gelişmesi sonucu iş gününe olan ihtiyacın azalması veya artması. mevcut iş günücünün niteliğinde farklılıkların ortaya çıkması olarak özetleyebiliriz
  • Yasalar:
   • Değişen yasaların İKP ye etkileridir. örnek olarak:
    • emeklilik yaşının değişmesi
    • özlük hak değişiklikleri
    • kıdem tazminat hesap değişiklikleri vs.

 

 • İçsel Faktörler:
  • Özgütsel strateji:
   • rekabetin yoğun yaşandığı dünyada örgütsel stratejilerin geliştirilmesi ve bu stretejilere uygun personel istihtam edilmesi, onların geliştirilmesi, motive edilmesi, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi son derece önem taşır hale gelmiştir.
   • Yeni yatırımlar, yeni pazarlara giriş gibi durumlar da ayrıca stratejilerin ve kaynak planlarının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.
  • Coğrafi Faklılaşma:
   • özellikle çok uluslu şirketler ve farklı ülkelerde şubesi bulunan şirketler için son derece önemli bir konudur. çalışanlar ana ülkeden mi transfer edilecek yoksa yerel kaynaklar mı kullanılacak, karma bir sistem olacak ise oran ne olacak bu konuların incelenerek kararlar alınması İKP’yi en çok zorlayan konulardan olacaktır.
  • Mevcut iş gücünün özellikleri:
   • mevcut iş gününün kalitesi, nitelikleri, devir hızları, devam oranları, temel nitelikler, eğitim kaliteleri gibi bir çok konu İKP yaparken yol gösterici bir kaynaktır.
   • bu kaynaklar çok detaylı bir şekilde incelenmesi gerekli olup bir sonraki konumuzda bunu detaylı anlatacağım.
   • bir çok kontrol tablosunu sizlerle paylaşarak şirket analizlerinizi yapmanız için sizlere kaynak sağlayacağım.