İş analiz yöntemleri belirlendikten sonra bu süreci yürütecek kişilerin seçimi, eğitimi ve denetimi konularında neler yapılacağı belirlenmelidir.

Analizcilerin Seçimi;

 • sürecin en önemli aşamasını analizciler yürüteceğinden seçim son derece önemlidir.
 • ön yargısız, sabırlı, hoş görülü, objektif ve duygusal davanıştan uzak duracak hişilerden seçilmelidir.
 • örgüt içinden seçilecek kişilerin işletmeyi tanıması avantaj olmasına karşın kişisel ilişkilerinin olması büyük bir risk olacaktır.

Analizcilerin Eğitimi ve Uygulama;

 • bu tür analizleri bir çok analizci ilk defa yapacağından eğitim son derece önemlidir.
 • sorularda neyi öğrenmeleri gerektiği ve nasıl davranacakları detaylı anlatılmalıdır.
 • uygulama bir program dahilinde yapılmalı ve mümkün olduğunca programa sadık kalınmalıdır.
 • yönetici analizleri yönetici iş programlarının yoğunluğu ve değişkenliği sebebi ile zamana yayılması gerekebileceği unutulmamalıdır.
 • sürecin aylar sürebileceği göz önüne alınarak planlar bu şekilde yapılmalıdır.
 • değişken işlerin olabileceği unutulmamalı bunlar önceden sonra bakılmak üzere not alınmalıdır.

Denetim ve Güncelleştirme;

 • yapılan çalışmalar örneklem yolu ile denetime tabi tutulması yapılan işe güveni arttıracaktır.
 • ayrıca yine örneklem soru formları ile işin sağlaması yapılabilir.
 • denetim esnasında tespit edilen değişicek işlerin incelemesi tekrardan yapılması sonuç aşamasında doğruluğu arttıracaktır.
 • çalışmanın değişen ve gelişen bölümlere başta olmak üzere periyodik olarak 5 yılda bir tekrar edilmesi tavsiye edilmektedir.