Kullanacak yöntemlerden birinin diğerinden iyi olduğu söylenemez. Şirketin yapısına ve değerlendirmeyi yapacak kişinin tecrübesine göre aşağıda belirttiğim yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz.

 

Görüşme;

 • çalışan personel ile yüz yüze görüşerek veri ve bilgi toplanması yöntemidir.
 • etkili bir veri toplama yöntemidir.
 • sorulacak soruların yanlış anlaşılmasının önüne geçerek doğru bilgiye ulaşmayı sağlaması çok büyük bir avantajdır.
 • ancak zaman alması ve yüksek maliyet oluşturması en büyük dez avantajıdır.

Gözlem;

 • işi yapan kişinin işi nasıl yaptığının gözlemlenmesi ile sağlanan veridir.
 • zihinsel ve fiziksel ilişkiyi anlamakta avantajlıdır.
 • çıplak göz ile olabileceği gibi kamera gibi cihazlar kullanılarak da gözlem yapılabilir.
 • özellikle saha çalışmalarında en güvenilir bilgi toplama yöntemi olarak kabul edilir.

Anket;

 • kişilere yaptıkları işler ile ilgili sorular sorulması yöntemidir.
 • maliyeti en düşük yollardan biridir.
 • posta yolu ile tüm çalışanlara da gönderilebilir.
 • buradaki en büyük sorun anketi dolduranların doğru bilgi vermemesi olmaktadır.

Yönetici Değerlemesi;

 • genelde çalışan amirlerinden kurulan bir kurulun değerleme yapmasıdır.
 • kişiler ile yüz yüze görüşüp soru sorması ile değerleme yaparlar.
 • zaman kaybı ve maliyet çok yüksek olur.

Günlük Tutma;

 • kişinin günlük yaptıkları işi detaylı bir şekilde günlük şeklinde yazılmasıdır.
 • özellikle uzmanlık gerektiren işlerde çok yararlı bilgiler sağlar.

Yöntemlerin Birleştirilmesi;

 • iş analizi yapmak için genelde tek bir yöntem yeterli gelmemektedir.
 • farklı işleri farklı yöntemler ile araştırmak doğru bilgiye ulaşmanın ve maliyeti düşürmenin anahtarıdır.