Şirketlerin bazıları işlerin daha basit bir şekilde yapılmasını istemesine karşın bazı firmalar ise uzmanlığa dayalı bir sistem kurmak isteyebilir.

 

Bu hedeflere ulaşmak için kullanabileceğiniz tekniklerden bazıları şu şekildedir.

 

  • İş Basitleştirme;

isminden de anlaşılacağı gibi işin basit bir şekilde yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. bunun için görev tanımındaki bazı işler diğer bölümlere aktarılarak işin basit ve düz hale getirilmesi sağlanılır. Bu işin basitleşmesi aynı işin sürekli tekrarlanmasını sağlamasından dolaşı işte uzmanlaşmayı getirir.

Ancak bu çalışma monotonluğuda beraberinde getirdiğinden, personel mutsuzluğu ve personel kaybınıda beraberinde getirebilmektedir.

iş basitleştirmede daha azmı, daha çok mu…. bu ikileme  dikkat edilerek ve ince bir ayar ile yapılması önerilir.

 

  • iş değiştirme;

özetle çalışanın rotasyonu diye adlandıra biliriz. Personelin yapısının, özelliklerinin, gelişme alanlarının ve kariyer planına göre eğitimlerinin ışığında kişinin başka bölümlerde de çalıştırılarak geliştirilmesi, daha uygun olduğu işin bulunarak veriminin arttırılması hedeflenmektedir.

bu iş değiştirme yani rotasyon diğer teknikler şirket bünyesinde gelişime yetiri kadar etki etmediğinde kullanılması önerilen bir yöntemdir.

Çünkü burada şirket faaliyet, amaç ve yapısına direkt bir katkı yoktur. daha çok çalışan gelişimini sağlayan bir yöntemdir.

 

  • iş genişletme;

yatay bir genişleme metodudur. çalışanlara aynı sorumluluk düzeyinde ek görevler vererek onları monotonluktan kurtarmayı, işe ilgi alakasını arttırarak verim yükseltmeyi hedefleyen bir metottur.

 

  • iş zenginleştirme;

iş zenginleştirme dikey bir genişleme metodudur. çalışana planlama, sorumluluk alma, işi kontrol etme gibi bazı ek yetkiler ve sorumluluklar verilmesidir. böylece çalışan tatmini sağlanacağı gibi kariyer yolunda yetişmesin üst görevlere hazırlanmasının yolu açılır.