ücretsiz izin sözleşmede esaslı değişiklik yapılması demektedir. bundan dolayı yapılacak değişiklik esaslı değişiklik hükümlerine tabidir.

en basit açıklama ile karşılıklı rıza gerektiren bir uygulama olduğu söylenebilir.

işçi ücretsiz izni kabul etmez ise iş veren gerekli tazminatlarını vererek işçiyi işten çıkarabilir. Ancak işçinin işe iade davası hakkı bulunmaktadır. bu durumda işten çıkarmanın haklı olduğunun ispatı işverene aittir.

işçi bu durumu haklı nedenle iş akdini fes edebilir. ancak ihbar tazminatı alması söz konusu olmaz.