işçinin tedavi edilemeyecek bir hastalığının oluşması ve bu durumun sağlık kurulunca rapora bağlanması durumunda iş veren kıdem tazminatı ödemek sureti ile iş sözleşmesini fes edebilir.

bunun haricinde 3 yıldan fazla kıdemi olan bir çalışanın kendi kusuru olmaksızın bir hastalığa yakalanması, kaza yapması  ( doğumda kanuni süreler dikkate alınır ) halinde bildirim süresi olan 8 haftanın üzerine 6 hafta bekleme süresi eklenir. işçinin iyileşerek iş başı yapamaması durumunda işverenin bildirimsiz fesih hakkı doğar.