buradaki feshin sebebi engellilik değil, düzensiz yaşam yüzünden meydana gelen devamsızlık olmalıdır.

devamsızlık ardı ardına üç iş günü veya ayda beş iş günü olması halinde kıdem tazminatı ödeme sureti ile işçinin sözleşmesi fesh edilebilir.

çalışanın derli toplu hayatının olmadığının veya uyuşturucu madde vs. gibi alışkanlıklarının olduğunun ispatı işverene aittir. bu ispat edilemez ise haksız fesih durumu oluşur