Deneme süresi ( sendikal anlaşmalar ile uzatılma harici ) iki aydır. bu sürenin sonunda veya süre içerisinde işveren ihbar süresi tanınmadan ve herhangi bir tazminat vermeksizin derhal fesih hakkını kullanabilir. deneme süresinin başlangıcı sözleşmenin imzalandığı tarih değildir. deneme süresi işçinin işe fiilen başladığı tarih kabul edilmektedir. bu tarihin önemi işçinin işten ayrılırken hesaplanacak tazminatlarında önem arz ettiğinden son derece önemlidir.

deneme süresinin başlaması, yani işçinin fiilen işe başlamasından sonra işçi hastalanır veya grev vs. durumlar oluşur ise bu durumlar deneme süresini durdurmaz. işveren ve işçi anlaşır ise deneme süresinin başlangıcının tekrarlanması için sözleşme imzalayabilirler. bu sözleşme olmaz ise deneme süresi işlemiş sayılır.

işçi deneme süresinde sendikaya üye olabilir. hatta sendika yönetimine de girebilir. iş veren işçiyi bu sendikal faaliyetlerinden dolayı işten çıkarırsa ve bu durum işçi tarafından ispatlanır ise sendikal sebeplerden işten çıkartılan personelin tazminat haklarını talep etmek için işçi mahkemeye başvurabilir.