işçinin işveren, işveren vekili ve diğer çalışanlara sataşması, hakaret ve iftirada bulunması, tehtid etmesi yahut kavga etmesi işveren açısından haklı fesih sebebidir.

işçiler arasında kavga olması, darp yada küfürleşme, tehdit durumunda kavganın nasıl başladığı, tahrik olup olmadığı araştırılmalıdır. araştırma neticesinde kimin kavgayı başlattığı ve tahrik durumları göz önüne alınarak suçlu durumdaki işçinin işten çıkarılması haklı fesihtir. ancak kavganın nasıl başladığı, hakaret vs. durumların kim tarafından yapıldığı net anlaşılamadığı durumlarda iki işçinin de sözleşmesi haklı sebep ile fesih edilebilir.

iş yerinde genel olarak ciddi geçimsizlik gösteren ve bu durum diğer çalışanlar arasında sorun oluşturması ve işyeri içinde ciddi sorunlar oluşturması halinde işçinin sözleşmesi geçerli sebep ile fes edilebilir.