işçiye ihtar verirken savunma almak gerekli değildir. savunma alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz.

 

 

Geçerli neden ile fesihte savunma almak mecburimidir?