işçi raporunu şirkete bildirmez, sgk kurumundan ödenek alır ve aynı zamanda şirkettende maaş alır ise, işverene haklı neden ile fesih hakkı verir.

ayrıca bu durum iş işleyişini ve çalışma arkadaşlarını riske atıyor ise yine fesih hakkı oluşturur.