işçinin işveren, ailesi veya amirleri hakkında dedikodu yapması, şeref ve haysiyetlerine, namuslarına dokunacak konuşmalar ve hareketlerde bulunması, haksız ve ispatlanamayacak iftiralar atması halinde iş verene haklı ve derhal fesih hakkı verir.