• kişinin kişilik haklarına, emredici kurallara, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı olmamak şartı ile yönetim hakkı kapsamında değişiklikleryapılabilir.
  • işçinin çalıştıralacağı yer ile ilgili iş sözleşmesinde bir madde var ise çalışma yeri değiştirilebilir. örnek olarak bir mühendisin şirketin diğer çalışma alanlarına tayin edilebilmesi gösterilebilir.
  • işçinin ücretinin düşürülmesi, çalışma şartlarının zorlaştırılması, unvan ve yetlerinin düşürülmesi, yan haklarının, ikramiye vs. gelirlerinin kaldırılması veya düşürülmesi ancak işçinin yazılı onayı ile yapılabilir.
  • yazılı onay olmaksızın yapılan değişiklikler işçiyi bağlamaz, örnek olarak işçi bordrosunu imzalasa dahi farkı isteme hakkı vardır.
  • bu durumu kabul etmediği için çıkarılan işçi ihbar, kıdem ve işten çıkarma tazminatları için hukuki yollara başvurabilir.

İş Analizi Nedir ve Amaçları Nelerdir ?