işverenin başka bir çalışanının işçiye hakaret etmesi o kişinin haklı neden ile fesih yapmasına engeldir. Ancak işveren bu olayın tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almak zorundadır. Eğer bu önlemleri almaz ve olay tekrarlanır ise işverenin gözetme borcuna aykırılık sebebi ile işçi haklı nedenle fesih yapabilir.