kadın işçi, resmi evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde nedenini açık olarak işverene bildirmek şartı ile işten ayrılabilir ve kıdem tazminatını alabilir.

bu bildirimin işverence kabulü şart olmamakla birlikte işten ayrılış ihbar öneli taşımaz