İş analizi işin kendisini inceler. İş görenin yaptığı işin adım adım ve detaylı bir şekilde analiz edilerek incelenmesi işlemidir.

İş analizi işin niteliği, gereklilikleri ve çalışma koşullarını inceleyen bilimsel bir çalışmadır.

Bu çalışmanın sonunda işin ne olduğu, niçin ve nasıl yapıldığı, o işin yapılması için gereken yetkinlik ve surumluluklar tanımlanmış olur.

Böylece ;

  • işe alımlarda kriterlerin net belirlenmesi,
  • insan kaynakları planlamasının yapılarak gelecekteki iş gücünün saptanması,
  • eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi,
  • çalışanların kariyer planlamasının sağlıklı bir şekilde yapılması,
  • iş yükü dengesinin çalışanlar arasında sağlanması,
  • performans arttırıcı önlemler alınması,
  • çalışma koşullarının iyileştirilmesi,
  • iş gruplarının oluşturulmasının sağlanması,
  • ücret ve performans sistemlerinin sağlıklı kurulması gibi daha bir çok hayati bilgi edinilmiş olur.