İş Analizi Nedir ve Amaçları Nelerdir ?

İş analizi işin kendisini inceler. İş görenin yaptığı işin adım adım ve detaylı bir şekilde analiz edilerek incelenmesi işlemidir. İş analizi işin niteliği, gereklilikleri ve çalışma koşullarını inceleyen bilimsel bir çalışmadır. Bu çalışmanın sonunda işin ne olduğu, niçin ve nasıl yapıldığı, o işin yapılması için gereken yetkinlik ve surumluluklar tanımlanmış olur. Böylece ; işe alımlarda … İş Analizi Nedir ve Amaçları Nelerdir ? okumayı sürdür