öncelik ile çalışanın savunması alınmalı ve performans düzelmesi için süre tanınmalı.

performans değerlendirme yapılıyorsa bu değerlendirme mutlaka objektif ve ölçülebilir verilere dayanmalıdır. subjektif verilere göre yapılan performans değerlendirme geçerli olmayacaktır.

( performans ölçütleri önceden işçiye bildirilmiş, bilgi ve tecrübesi ile uyumlu, benzer pozisyondaki kişiler ile aynı nitelik ve zorluk seviyesinde olmalı ve bu ölçütler şirketin şartlarına göre düzenlenmiş özel ölçütler olmalıdır. )