Personel seçim ve personel bulma süreci ik süreçlerinin en zor aşamalarından birini oluşturmaktadır. Doğru pozisyona doğru elemanın bulunması için doğru prosedürlerin oluşturulması bu işin temel taşıdır. nekadar sağlam prosedürler olur ise işe alınacak personel için şirket içinden gelen talepler daha net ve az yönlendirmeli olacaktır.

örnek olarak, bazı yöneticiler alacakları elemanın kendilerine gelecekte rakip olmaması için düşük nitelikli taleplerde bulunabilir yada tam tersi kendi açığını kapamak için olması gerekenden daha nitelikli personel talep edebilir. bu iki haldede alınacak personel uyumsuzluğu ve gelecekte muhtemel iç huzursuzluklar ortaya çıkabilir.

buradan da anlaşılacağı gibi, doğru pozisyona doğru kişiyi bizim belirlememiz ve alınacak personelin gerçekten ihtiyaç olan bir kadroya olmasının sağlanması şirketin huzuru, çalışanan iş tatmini için son derece önemlidir.

kısacası işe alım süreci bir şirketin kaderini doğrudan etkileyen, şirketler için son derece riskli, zor ve maliyetli bir süreçtir. bir işe alım bugünden yarına olacak bir iş değil bazen aylar süren bir süreçtir. bu süreçte verilen ilanlar, harcanan zaman, alınan personelin uyum sürecindeki vakit, eğitim için verilen maliyet, uyum olmaması personelin işten ayrılması veya işten çıkarılması halinde oluşan maliyet tahminlerden çok daha yukarı tutarlarda gerçekleşebilir.

işe alım ile ilgili bir önemli hususta planlamanın çok iyi yapılmasıdır. özellikle mevsimsel işler ve yatırım süreçlei için planlamayı önceden yapmak ve alım süreçlerini çok önceden başlatmak gerekecektir. Çünkü personel bulmak ile ilgili bir çok kısıtlama ile karşılaşmak mümkündür. örnek olarak, devlet politikaları, iş gücü arzındaki değişiklikler, işe bakış açısının değişmesi, maliyet artışları, teşvikler, şirketin politikaları, şirketin dış imajı, şirketin verdiği sosyal imkanlar personel bulunma sürecini direkt olarak etkileyecektir.

Keza şirkette yedekleme ve gelecekte yıldız olacak adayların belirleneceği dönemlerde özel araştırmalar yapılmak isteniyor ise bu alanda uygulanacak özel hassasiyetler de süreci etkileyen bir faktör olacaktır.