bir işçinin hastalığının bulaşıcı veya iş ile bağdaşmayan bir hastalık olması durumunda kıdem tazminatını alması söz konusudur.

örnek olarak şizofren hastalığı bulaşıcı değildir, ancak kişinin makina kullanmasına engel teşkil edebileceği gibi , arkadaşlarına zarar vermesine de sebebiyet verebilir. aynı şekilde sara hastalığı da işin işleyişine engel olabilir.

bundan dolayı bu hastalıkların iş ile bağdaşan yani işin yapılmasına engel olan hastalıklar olduğu söylenebileceğinden tazminat alınması mümkün olacaktır.