Kullanacak yöntemlerden birinin diğerinden iyi olduğu söylenemez. Şirketin yapısına ve değerlendirmeyi yapacak kişinin tecrübesine göre aşağıda belirttiğim yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz.   Görüşme; […]
İşin özü, yapılış biçimi, gerektirdiği çaba, yetenek, çalışma koşulları v e sorumluluk ile ilgili bilgi toplamak amacı hakkında tam ve doğru bilgi elde […]