işçinin deprem, yangın vs. gibi sebeplerden dolayı işe bir hafta ve üzeri gelememesi durumunda sözleşmesi bildirimsiz olarak fes edilebilir. Ancak işçinin varsa kıdem […]
işçinin tedavi edilemeyecek bir hastalığının oluşması ve bu durumun sağlık kurulunca rapora bağlanması durumunda iş veren kıdem tazminatı ödemek sureti ile iş sözleşmesini […]