kişinin kişilik haklarına, emredici kurallara, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı olmamak şartı ile yönetim hakkı kapsamında değişiklikleryapılabilir. işçinin çalıştıralacağı yer ile ilgili iş […]