işçinin işveren, ailesi veya amirleri hakkında dedikodu yapması, şeref ve haysiyetlerine, namuslarına dokunacak konuşmalar ve hareketlerde bulunması, haksız ve ispatlanamayacak iftiralar atması halinde […]
Hayır,  İşçi tazminat ödeyerek derhal fesih yapamaz. bu şekilde fesih ancak işveren tarafından kullanılabilir.