işçinin işveren, işveren vekili ve diğer çalışanlara sataşması, hakaret ve iftirada bulunması, tehtid etmesi yahut kavga etmesi işveren açısından haklı fesih sebebidir. işçiler […]
işçinin işveren, ailesi veya amirleri hakkında dedikodu yapması, şeref ve haysiyetlerine, namuslarına dokunacak konuşmalar ve hareketlerde bulunması, haksız ve ispatlanamayacak iftiralar atması halinde […]