altı aya kadar ücretsiz izin verilir hükmü bir emir içerir. dolayısı ile izin istenmesi halinde işveren izin vermek zorundadır. izin vermez ise işçi […]
İş Yerine sarhoş yada uyuşturucu madde etkisinde gelmek, yahut bu maddeleri şirket içerisinde kullanmak, kullandırmak, satmak işçinin sadakat borcuna ayrıkı hareket etmesi demek […]
işçinin işveren, işveren vekili ve diğer çalışanlara sataşması, hakaret ve iftirada bulunması, tehtid etmesi yahut kavga etmesi işveren açısından haklı fesih sebebidir. işçiler […]
esaslı olarak yapılan değişiklikler işçiye haklı fesih hakkı doğurur. bu durumda işçi kıdem tazminatını alabilir. Ancak ihbar tazminat talep hakkı yoktur.   İkramiye […]