işçinin işveren, ailesi veya amirleri hakkında dedikodu yapması, şeref ve haysiyetlerine, namuslarına dokunacak konuşmalar ve hareketlerde bulunması, haksız ve ispatlanamayacak iftiralar atması halinde […]