işçi raporunu şirkete bildirmez, sgk kurumundan ödenek alır ve aynı zamanda şirkettende maaş alır ise, işverene haklı neden ile fesih hakkı verir. ayrıca […]
işverenin başka bir çalışanının işçiye hakaret etmesi o kişinin haklı neden ile fesih yapmasına engeldir. Ancak işveren bu olayın tekrarlanmaması için gerekli önlemleri […]
kısa bir özet ile anlatırsak, iş ilişkisi çekilmez hale gelmiş ve güven sarsılmış ise haklı neden ile derhal fesih hakkı doğar, ancak iş […]