işçi raporunu şirkete bildirmez, sgk kurumundan ödenek alır ve aynı zamanda şirkettende maaş alır ise, işverene haklı neden ile fesih hakkı verir. ayrıca […]
işçinin tedavi edilemeyecek bir hastalığının oluşması ve bu durumun sağlık kurulunca rapora bağlanması durumunda iş veren kıdem tazminatı ödemek sureti ile iş sözleşmesini […]