işçinin işveren, işveren vekili ve diğer çalışanlara sataşması, hakaret ve iftirada bulunması, tehtid etmesi yahut kavga etmesi işveren açısından haklı fesih sebebidir. işçiler […]