işçinin kullandığı izin makul ölçüyü aştığı takdirde aşan kısım tazminat hesabına dahil edilmez. burada makül süre kıdeme göre yapılacak hesap ile bulunacaktır. ihbar […]
kadın işçi, resmi evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde nedenini açık olarak işverene bildirmek şartı ile işten ayrılabilir ve kıdem tazminatını alabilir. bu […]
emekli olurken tazminatlarını almış olsa dahi, daha sonraki çalışmaları ( bu durumda emeklilik başlangıcı 0 olarak kabul edilir ) kıdem ve ihbar tazminatı […]
Deneme süresi ( sendikal anlaşmalar ile uzatılma harici ) iki aydır. bu sürenin sonunda veya süre içerisinde işveren ihbar süresi tanınmadan ve herhangi […]