işçiye ihtar verirken savunma almak gerekli değildir. savunma alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz.     Geçerli neden ile fesihte savunma almak mecburimidir?