tarafların anlaşması ve haklar esas ücrete eklenir ise bu durumda ikramiye kaldırılabilir. ikramiye sadece bir defaya mahsus veriliyor ve bu durum işçiye bildirilmiş […]
Ücret eki niteliğinde olan ödeme tüm işçilere yapılır, kişi, ünvan, görev vs ayrımı yapılamaz. ikramiye kazanımı için dönem sonu beklemeden ayrılan kişiler çalıştığı kasmın […]