İnsan kaynakaları analiz yöntemlerinden ilki Organizasyon şeması çizimi olacaktır. çizimi yaparken; iş tanımlarının kullanılması yatay pozisyonların aynı çizgide olması, bakıldığında kimin  kime bağlı […]
Şirketlerin bazıları işlerin daha basit bir şekilde yapılmasını istemesine karşın bazı firmalar ise uzmanlığa dayalı bir sistem kurmak isteyebilir.   Bu hedeflere ulaşmak […]
Analizler ile elde edilen bilgilerin açık ve net anlatılır bir biçimde kağıda geçirilmesi olarak özetlenebilir. iş tanımına bakıldığı zaman açık ve net bir […]
İş analiz yöntemleri belirlendikten sonra bu süreci yürütecek kişilerin seçimi, eğitimi ve denetimi konularında neler yapılacağı belirlenmelidir. Analizcilerin Seçimi; sürecin en önemli aşamasını […]
Kullanacak yöntemlerden birinin diğerinden iyi olduğu söylenemez. Şirketin yapısına ve değerlendirmeyi yapacak kişinin tecrübesine göre aşağıda belirttiğim yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz.   Görüşme; […]
Görevler ; işin amaçları, gün içinde yapılacak görevler, haftalık, aylık iş planı, olağanüstü durum planları, iş yapılış biçimi. Sorumluk ; işin gereği verilmesi […]